Gebelikte Tiroid (TSH) Hormonu Düşüklüğü Nedenleri?

Gebelikte Tiroid (TSH) Hormonu Düşüklüğü

Tiroid bezi, bedenimizin boyun kısmında, erkeklerde kadınlara oranla daha görülür olan ve halk arasında adem elması olarak geçen, kıkırdak bölgesi altına yerleşmiş durumdadır. Vücudumuzdaki tüm hücrelerin üzerinde önemli etkilere sahiptir. Tiroid bezi, T3 ile T4 hormonlarını üretmektedir. Bu hormonları depolar ve gerektiğinde kan dolaşımına bu hormonları vermektedir.

Bu tiroid bezleri görevlerini yerine getirmediğinde bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Bedensel fonksiyonların hemen hemen hepsinin kontrolünde aktif olan tiroid bezinin aşırı çalışması hipertiroid, az çalışması ise hipotiroidi olarak geçmektedir. Gebelikte tiroid (TSH) hormonu düşüklüğü (hipotiroidi) de gözlenen durumlardandır. Dikkat edilmesi ve en kısa sürede önlem alınması gereken bir durumdur bu.

Gebelikte Tiroid Hormonu Düşüklüğünün Tanısı

Hipotiroidi olarak da geçen tiroid hormonu düşüklüğü, hamile ve üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla görülen endokrin sorunlarından bir tanesidir. Gebelikte tiroid (TSH) hormonu düşüklüğü hamile kadınların %0,3 – 0,5 kadarında aşikar hipotiroidi, %3 – 5 kadarında subklinik hipotiroidi gözlenmektedir. Hamilelikte hipotiroidi tanısı için TSH, sT4 ya da TT4 kullanılmaktadır.

TSH düzeyine bakılması ve bu düzeyin yüksek çıkması tanıyı doğrular bir nitelik kazandırır. TSH yüksekliği hafif bir seyirde ise mutlaka sT4 düzeyi kontrol edilmelidir. Eğer sT4 düzeyi düşükse fetüs için riski artacaktır. TSH düzeyi 10 mIU/L ve üzerinde olduğunda fetüsün ölüm riski de artış gösterecektir. Özellikle TSH ve sT4 düzeylerinin hamileliğin ilk haftalarda düzenli ölçülmesi önerilmektedir.

Gebelikte Tiroid (TSH) Hormonlarının Düzenlenmesi

Dünya üzerindeki pek çok ülkenin de sorunu olan iyod eksikliği, çeşitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Hamilelikte, idrar ile iyod kaybı ve hamileliğin bilhassa ikinci yarısında feto-plasental ünitesi iyod çektiği için, iyoda duyulan ihtiyaç daha da artmaktadır.

Yeterli miktarlarda alınan iyod fizyolojik değişikliklere adapte olmayı kolaylaştırırken iyodun yetersiz alındığı hallerde pek çok problemle karşılaşılmaktadır. Gebelikte tiroid (TSH) hormonu düşüklüğü de bu problemlerden biridir. İyod eksikliğinin yanında, Hashimoto hastalığı da bu sorunun görülmesinin önemli nedenlerindendir.

Gebe kadının ve fetüsün ihtiyacı karşılayacak kadar T4 hormonu üretebilmeleri için iyod takviyesine giderek hormon düzenlenmesine gidilebilmektedir. Üreme çağındaki kadınlar 150 mgr, emziren kadınlar da günde 290 mgr iyod almalıdır. Hamile kadınların ise günde en az 200 mgr iyod alması Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmektedir.

Tiroid Tedavisi İçin Kullanılan İlaçlar Ve Gebelik

Hipotiroidi problemlerinde karşılaşılan belirti ve bulgular, sadece bu hastalığa özgü olmasa da, genellikle şu şekildedir:

  • Kabızlık
  • Soğuk hassasiyeti
  • Kas krampları
  • Ciltte kuruluk
  • Saç dökülmesi
  • Yorgunluk
  • Kilo alımı
  • Unutkanlık

Bu belirtiler başka sorunların bir göstergesi de olabileceğinden dikkate alınması ve üzerine gidilmesi gereken bulgulardır. Günümüzde gebelikte tiroid (TSH) hormonu düşüklüğü sorunlarını önlemek için en iyi tedavi yöntemi olarak yeterli tiroid hormon takviyesi görülmektedir.

Tiroit tedavilerinde kullanılan ilaçlarının çoğunun gebe kadınlarca kullanılmasında bir sakınca yoktur. Gebeliğin öncesinde ilaç dozlarının ayarlanması ve gerekli hallerde ilaç değişikliğinin yapılması gerekebilmektedir. Gebeliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için endokrinoloji uzmanıyla görüşülmesinde yarar vardır. Gebelik boyunca da ihtiyaca göre doz ayarının ve tetkiklerin yapılması gereklidir.

Gebelikte Trioid (TSH) Hormon Düşüklüğü Hangi Sorunlara Neden Olur

Hipotiroidi, tedavi edilmediği takdirde anne adaylarında, erken ve geç obstetrik komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Anne adayında, erken doğum, spontan abortus, konjestif kalp yetmezliği, anemi, plasental anomali, preeklampsi, kendi kendine düşükler, gestasyonel hipertansiyon ve postpartum hemoraji görülebilir.

Bebek içinse; düşük, ölü yahut prematüre doğum, neonatal solunum disterisi gibi riskleri vardır. Gebelikte tiroid (TSH) hormonu düşüklüğü yaşayan annenin doğurduğu bebeklerde ayrıca, kognitif ve nörolojik gelişim kusurları da görülebilmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir